Stiftelsen Folkets Hus Ranheim

Folkets hus på Ranheim ble 1.juni 1996 overtatt av Trondheim Kommune og drives i dag som en stiftelse betående av 6 lokale lag og foreninger

Ranheim Pensjonistforening
Ranheim Arbeidersamfunn
Klubben Ranheim Paper&Board
Ranheimsdansen
Ranheim Mannskor
Ranheim Musikkforening

Stiftelsen er organisert med et styre hvor hver forening har en representant hver.
Representantene velges for et år av gangen og styret konstituerer seg selv i styremøte februar/mars

Styret i 2018
Leder              Rolf Myren                Ranheimsdansen
N.leder            Ragnhild Broen         Ranheim Musikkforening
Sekretær         Olav Hallem              Ranheim Arbeidersamfunn
St.medl           Joar Brobakk              Ranheim Pensjonistforening
St.medl           Per Inge Lauritsen      Klubben Ranheim Paper&Board
St.medl           Harald Monsø            Ranheim Mannskor

Medarbeidere
"Vaktmester"    Bjørn Ove Kleven/Kåre Trulsen
Renholder       Istvan Kaposztas